Project & Dossiervorming2023-04-25T11:32:03+00:00

Project & dossiervorming

Project gestuurd werken binnen organisaties

Binnen organisaties wordt het steeds meer en meer belangrijk om gestructureerd te werken en hiermee de organisatiedoelen te behalen. Steeds meer zien we dit naar voren komen in het werken in of met projecten. Organisaties stellen projectmanagers aan en verwachten van deze managers goede aansturing en bewaking van de projecten. Dit kan zijn op het vlak van budgetbewaking, maar ook op het vlak van het aanwenden van de juiste resources. Vaak zien we grote onoverzichtelijke Excel sheets voorbijkomen welke de projectvoortgang in kaart moeten brengen. Echter, om een goede projectuitvoering te kunnen faciliteren is het gebruik van efficiënte en transparante software essentieel. Oplossingen die NextPoint Consulting veelal inzet binnen organisaties om projecten te kunnen managen zijn onder andere: Exact Synergy, Exact Globe en Microsoft SQL Server Reporting Services.

Project & dossiervorming

De voordelen van goede softwareoplossingen bij projecten

De juiste oplossing implementeren binnen project gestuurde organisaties kan de volgende voordelen opleveren:

 • Real-time budgetbewaking
 • Urenregistratie met project specifieke tarieven vastleggen.
 • Projectdocumenten vastleggen en afschermen binnen het project
 • Mijlpalen binnen projecten vastleggen
 • Voortgang bewaken van uit te voeren taken
 • Signaleringen binnen projecten instellen
 • Makkelijk informatie vanuit je front-office naar back-office overhevelen voor financiële afwikkeling.

Hoe worden projecten in de praktijk gebruikt?

De consultants van NextPoint Consulting hebben in de afgelopen jaren diverse vormen ingericht van het werken met projecten binnen organisaties. Veelal doen we dit met Exact Synergy in combinatie met Exact Globe en uitgebreid met de bouwstenen van Eddon om zo meer flexibiliteit in de bedrijfsprocessen te creëren.

Enkele voorbeelden van project gestuurd werken in combinatie met diverse oplossingen die wij bieden:

 • Dossiers vastleggen van schadeclaims, hierbij worden expertise rapporten vastgelegd, gelden gereserveerd voor uitkeringen en het ook daadwerkelijk uitbetalen van deze gelden naar verzekerden. Behandelingskosten op basis van uurtarieven naar opdrachtgevers kunnen ook worden vastgelegd.
 • Marketing campagnes welke als projecten worden vastgelegd en waarbij de kosten van de campagnes vastgelegd worden en kunnen worden afgezet tegen opbrengsten.
 • Service management calls kunnen als project aangemaakt worden waarbij medewerkers en betrokken leveranciers gekoppeld kunnen worden aan projecten waarbij zij inzicht hebben in de uit te voeren taken. Daarnaast kan per service call de vorm van facturatie bepaald worden; denk hierbij aan factureren op basis van nacalculatie (besteedde tijd en materialen) of een fixed fee per service call. Deze kunnen dan door geboekt worden naar het achterliggende financiële pakket zoals bijvoorbeeld Exact Globe
 • Termijnfacturatie & boekingen; denk hierbij aan service- en/of softwarecontracten met klanten. Het contract met de klant kan als ‘project’ worden aangemaakt in het systeem en kan op basis van in te richten logica termijnfacturen en boekingen genereren. Bij complexe logica maken wij o.a. gebruik van de TVM Bouwsteen.
 • Het vastleggen van support-calls wordt ook regelmatig gedaan binnen projecten. Hierdoor kunnen organisaties per type support-call een project maken. Door tijdsregistratie vast te leggen op de calls kan op projectniveau dan snel inzichtelijk gemaakt worden hoeveel calls er binnen komen per type project en hoeveel tijd en kosten er met dat type call gemoeid gaat binnen de organisatie.

Aan de slag met project & dossiervorming?

Komen deze vorm(en) van bedrijfsprocessen voor binnen je organisatie, of wil je met andere processen aan de slag om geautomatiseerd en project gestuurd te gaan werken. De consultants van NextPoint Consulting delen graag hun ervaring met het project gestuurde werken en denken en kijken graag met jouw organisatie mee!

Gerelateerde blogs

Ga naar de bovenkant